Dành cho quảng cáo
Dịch vụ >> Làm chứng các giao dịch

Trong cuộc sông có nhiều giao dịch, thỏa thuận cần người làm chứng, ví dụ: hợp đồng, di chúc, biên bản.....nhưng tại sao nhiều người họ lại lựa chọn nhờ Luật sư làm chứng ? Điều này không có gì khác khi nhờ Luật sư họ sẽ được: soạn giúp văn bản, tư vấn giá trị văn bản, cách thức giao dịch ký kết, đạo đức và trách nhiệm của Luật sư khi tham gia làm chứng....Thêm nữa, không phải bất kỳ văn bản nào bạn cũng có thể công chứng được, trong khi đó nếu có việc làm chứng thì giao dịch đã có hiệu lực. 

Dịch vụ làm chứng
(giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận, di chúc....)Đặt yêu cầu:

Sử dụng chức năng "yêu cầu dịch vụ" của web (phần quản trị tài khoản, phía trên góc phải web sau khi đăng nhập)

Hoặc

Yahoo chat: luatsudongnama

E_mail:  thuat@sealaw.vn / luatsudongnama@yahoo.com.vn

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á (SEALAW)

SOUTHEAST ASIA LAW PARTNERSHIP

Trụ sở: số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 04.35656858 – (+84) 04.22178898 - (+84) 0902278899


Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 024.35656858 - Hotline: 090.227.8899, nhắn tin SMS nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban