Dành cho quảng cáo
Qui chế >> Qui chế làm việc
QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CƠ KHÍ
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Qui chế làm việc
Mục đích sử dụng Đặc thù
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Hai bên: Tổ chức - Tổ chức
Số lượng trang 6
Thuộc tính Form mẫu chung
Sealaw đánh giá Đây là mẫu chuẩn đã kiểm chứng, đạt điểm 8/10
Ngày cập nhật 8/21/2017 4:54:05 PM
Loại tệp tin
Phí 1.000 VNĐ
Lượt tài về 0
Giới thiệu văn bản:
Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần cơ khí.Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. Dàn ý:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội
Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội
Điều 7. Tiến hành Đại hội
Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội
Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết
Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội
Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội
Điều 12. Biên bản Đại hội
Điều 13. Nghị quyết Đại hội
Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn - Đăng ký & sử dụng mẫu tại web).
Nếu quí khách có nhu cầu file định dạng Word hoặc file đã được sửa hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua e-mail/ điện thoại hoặc sử dụng chức năng web “Yêu cầu dịch vụ”.

 

Lưu ý: Một số máy tính cài đặt trình duyệt web không đầy đủ (hoặc cài phần mềm hỗ trợ load nhanh) xung đột với Window nên có thể gây lỗi khi load mẫu văn bản trên web này. Nếu download không thành công, vui lòng nhắn (SMS) Email đăng nhập tài khoản trên web tracuuvanban.vn tới số máy 0902278899, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và gửi mẫu trực tiếp qua email.

Vui lòng Đăng nhập trước khi tải văn bản, nạp tiền nếu văn bản có phí
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 04.35656858 - Hotline: 0931.726296 / 090.227.8899, nhắn tin nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban